1aa

  Cele mai importante aspecte ale acestui program sunt promovarea accesului la finanţare şi încurajarea unei culturi antreprenoriale, inclusiv crearea de noi întreprinderi.

Mai multe →

p1

  Se va stimula dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole.

Mai multe →

b1

  Firmele care produc energie electrică şi termica vor putea depune cereri de finanţare pentru investiţii în producerea energiei electrică şi termică.

Mai multe →

foto a

  Cei care îşi doresc să deschide mici afaceri vor putea primi din partea startului ajutor nerambursabil.

Mai multe →

foto2

  Plafonul depunerii pentru acest tip de sprijin este de 20.000.000 Euro în lunile martie şi aprilie.

Mai multe →

acvac1

  Obiectivul specific este sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, mai ales în cadrul IMM-urilor.

Mai multe →

Sprijin nerambursabil pentru pensiuni turistice

by administrator14 februarie 2017 Actual

Pentru pensiuni turistice există mai multe programe care acordă finanţare nerambursabilă, disponibile atât pentru mediul rural, cât şi pentru mediul urban.

Citeşte →

Fermierii care se vor asocia comercianţilor de produse agricole vor fi sprijiniţi de Uniunea Europeană

by administrator8 februarie 2017 Actual

Fermierii, comercianţii de produse agricole şi pomicole vor fi sprijiniţi fără contribuţie proprie în cazul în care se asociază.

Citeşte →

Fonduri pentru crearea suprafeţelor împădurite

by administrator8 februarie 2017 Actual

Sprijinul financiar reprezintă costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole.

Citeşte →

Sprijin pentru crearea şi extinderea capacităţilor de producţie şi dezvoltarea serviciilor

by administrator13 ianuarie 2017 Actual

Obiectivul programului îl reprezintă îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Citeşte →