conf metalice 1

  Obiectivul principal este reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali.

Mai multe →

peste1

  Scopul acestor investiții sprijinite în cadrul programului este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole.

Mai multe →

panou

  Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali este obiectul principal al programului, implementând sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali.

Mai multe →

metal1a

  Prin această schemă se sprijină cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (cercetare-dezvoltare) în cadrul dezvoltării afacerilor.

Mai multe →

bio

  Se va încurajara creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare în scopul creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă a firmelor şi creşterea investiţiilor private în cercetare-dezvoltare.

Mai multe →

pom

  Se primesc solicitări pentru finanţarea proiectelor de înfiinţare şi funcţionare a grupurilor operaţionale care dezvoltă proiecte pilot şi noi produse în sectorul agricol şi în cel pomicol.

Mai multe →

Sprijin pentru sistem de educaţie şi formare profesională corelat cu nevoile şi tendinţele pieţei muncii

by administrator14 noiembrie 2017 Actual

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale publică a lansat acest program pentru sporirea relevanţei pe piaţă forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării.

Citeşte →

Fonduri pentru extinderea şi modernizarea livezilor

by administrator8 august 2017 Actual

Aceste investiţii sprijinite în cadrul programului reprezintă creşterea competitivităţii exploataţiilor pomicole prin dotarea cu utilaje şi echipamente, totodată înfiinţarea, modernizarea şi extinderea unităţilor de procesare.

Citeşte →

Competitivitatea întreprinderilor şi IMM-urilor va fi sprijinită prin fonduri europene

by administrator29 mai 2017 Actual

Cele mai importante aspecte ale acestui program sunt promovarea accesului la finanţare şi încurajarea unei culturi antreprenoriale, inclusiv crearea de noi întreprinderi.

Citeşte →

Firmele care se ocupă cu producţia produselor de patiserie îşi vor putea extinde afacerile cu fonduri europene

by administrator26 mai 2017 Actual

Se va stimula dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole.

Citeşte →