sere

    Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a început pregătirile metodologiei specifice accesării fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pe perioada 2014-2020. Mai multe →

rosii

    La prima vedere sunt doar simple depozite, fermele verticale ar putea reprezenta viitorul agriculturii, mai ales în jurul marilor oraşe europene, inclusiv celor din România.

Mai multe →

tractor 1

Obiective: Promovarea investițiilor în exploatații agricole vegetale și creșterea animalelor pentru realizarea de construcții noi și modernizarea construcțiilor agricole existente din cadrul acestora și a utilităților, achiziționarea mașinilor și utilajelor noi, înființare plantații etc.
Mai multe →

Bales of hay in Pieniny Mountains region, Malopolskie, Poland, EuropePrima linie de finanțare va fi fosta Măsură 121 (Modernizarea exploatațiilor agricole), cealaltă va fi fosta Măsură 112 (Instalarea tinerilor fermieri), a declarat Daniel Constantin, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Mai multe →

15aBeneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN (ajutor financiar nerambursabil) de maximum: 90% pentru microîntreprinderi, 80% pentru întreprinderi mici, şi 70% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate. Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 72.000 lei pentru fiecare beneficiar. Mai multe →

dun1Prin Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de viitorii antreprenori care înfiinţează firme în mediul rural. Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi nu poate depăşi suma de 50000 lei/beneficiar.  Mai multe →

Program de microindustrializare cu alocație financiară nerambursabilă de 90%

by administrator15 decembrie 2014 Actual

Programul național multianual de microindustrializare este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare. Bugetul final al programului nu a fost încă anunțat, dar alocația Financiară Nerambursabilă va fi de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.  

Citeşte →

100 milioane euro anual pentru investiții cu impact major în economie

by administrator15 decembrie 2014 Actual

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții inițiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor. Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 44 milioane lei.

Citeşte →

50 milioane de euro pentru investiții în întrepinderi

by administrator29 septembrie 2014 Actual

Proiectele finanțate vor viza în principal achiziții de echipamente si utilaje pentru cresterea capacității de producție. Alocarea financiară totală pentru acestă cerere de propuneri de proiecte este de 50 milioane Lei.

Citeşte →

Ajutor de Stat pentru investiţii care crează noi locuri de muncă

by administrator19 septembrie 2014 Actual

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale care determină crearea de locuri de muncă, indiferent de dimensiunea beneficiarilor şi de valoarea investiţiei.

Citeşte →