Cea mai importantă obligaţie pentru tinerii fermieri este înregistrarea acestuia ca micro-întreprindere/întreprindere mică cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanțare.

Mai multe →

Am teren concesionat de la Consiliul Local cu contract de concesiune, dar proprietarul nu are terenul întabulat. În cazul acesta pot solicita finanţare pentru utilaje şi echipamente sere: sistem de irigaţie, sistem de aerisire? 

Mai multe →

cpe1Pe 25 martie 2015 se va deschide Măsura de finanțare 6.1 (fosta Măsură 112), a cărei ghid a fost deja publicată. Sprijinul public nerambursabil prin această măsură se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani, iar valoarea sprijinului este de 40-50.000 de euro.  Mai multe →

fructe 1Beneficiarii eligibili sunt fermierii (persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice) ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă. Sprijinul public nerambursabil va fi de 50%, respectiv 30%. Beneficiarii pot solicita avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Măsura de finanțare va fi deschisă din 25 martie 2015. Mai multe →

dv1601035

    Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este unul dintre cele mai populare programe de finanţare ale institutului PNDR.

Mai multe →

sere

    Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a început pregătirile metodologiei specifice accesării fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pe perioada 2014-2020. Mai multe →

Serele verticale – viitorul agriculturii

by administrator8 ianuarie 2015 Actual

La prima vedere sunt doar simple depozite, fermele verticale ar putea reprezenta viitorul agriculturii, mai ales în jurul marilor oraşe europene, inclusiv celor din România.

Citeşte →

Fonduri pentru modernizarea exploataţiilor agricole

by administrator18 decembrie 2014 Actual

Obiective: Promovarea investițiilor în exploatații agricole vegetale și creșterea animalelor pentru realizarea de construcții noi și modernizarea construcțiilor agricole existente din cadrul acestora și a utilităților, achiziționarea mașinilor și utilajelor noi, înființare plantații etc.

Citeşte →

În februarie se vor deschide două linii de finanțare pentru agricultură

by administrator18 decembrie 2014 Actual

Prima linie de finanțare va fi fosta Măsură 121 (Modernizarea exploatațiilor agricole), cealaltă va fi fosta Măsură 112 (Instalarea tinerilor fermieri), a declarat Daniel Constantin, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Citeşte →

Ajutor financiar nerambursabil de 70-90% pentru operatori economici

by administrator15 decembrie 2014 Actual

Beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN (ajutor financiar nerambursabil) de maximum: 90% pentru microîntreprinderi, 80% pentru întreprinderi mici, şi 70% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate. Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 72.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Citeşte →