63,7 milioane de Euro pentru muncitori români, prin fonduri europene

30 octombrie 2018

in Actual

  Elevii din cadrul învăţământului tehnic vor beneficia de formare profesională prin parteneriate cu firmele din Romania şi de subvenţionare a acestor operatori economici.

  Scopul programului este crearea viitoarei generaţii a forţei de muncă, printr-o finanţare de 63,7 milioane Euro, susţinută din fonduri europene, 85% din Fondul Social European iar restul de la bugetul de stat. Banii vor fi disponibili pentru proiecte derulate în toată ţara.
  Proiectele vor fi derulate de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, ce va putea lua ca parteneri instituții de stat (Ministerul Muncii, Ministerul Educației etc), dar și patronate, camere de comerț, sindicate, asociații profesionale, furnizori de formare profesională privați și publici etc.
  Beneficiarii proiectelor vor fi: elevi, personal didactic, formatori, personal al operatorilor economici cu atribuții în învățarea la locul de muncă; evaluatori de competențe profesionale şi alţii.
  În cadrul finanţării se vor realiza:
  sprijin pentru participarea la programele de formare profesională inițială (FPI), în special pentru copiii și tinerii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma, precum: burse de studii, sprijin financiar pentru cazare şi masă în internatele școlare, mobilități, constituirea de rețele şi comunități virtuale de studii de la distanță etc.
  sprijinirea, prin adoptarea de măsuri-suport, a încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv,

  organizarea și derularea unor programe de învățare la locul de muncă (internship/ traineeship, stagii de practică, stagii de ucenicie etc.);

  programe de dezvoltare profesională a personalului didactic (inclusiv prin stagii de pregătire în parteneriat cu personalul operatorilor  economici), a formatorilor din FPI, a tutorilor din întreprinderi, maiștrilor de ucenicie, a evaluatorilor de competențe profesionale,

  elaborarea şi implementarea de măsuri şi acțiuni pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor prin: activități de consiliere şi orientare în antreprenoriat, activități în ateliere antreprenoriale, competiții, târguri naționale/internaționale ale firmelor de exercițiu;

  elaborarea şi implementare unui mecanism de alocarea de subvenții destinate derulării instruirii practice din unitatea de învățământ şi organizării şi desfășurării examenelor de certificare a competentelor profesionale, în scopul îmbunătățirii calității formării, cu efect asupra creșterii ocupării absolvenților de învățământ profesional.

Comments on this entry are closed.