Ajutor pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor

17 iunie 2019

in Actual

  S-a aprobat recent programul pentru condiții specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor.

  Obiectivului specific este reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România.
  Solicitanți eligibili:
  -asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene pentru proiecte noi integrate sau individuale pentru consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al deşeurilor,
  -instituții publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor (în parteneriat cu Ministerul Mediului) pentru proiecte privind capacitatea instituțională pentru guvernanță în domeniul deșeurilor, etc.
  Activități finanțate vor fi:
  -proiecte noi integrate sau individuale pentru consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al deşeurilor, cu respectarea tipurilor deşeurilor: prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare inclusiv tratare şi eliminare,
  -proiecte cu privire la capacitatea instituțională pentru guvernanță în domeniul: dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, manuale de bună practică, sprijin pentru îmbunătățirea și implementarea cadrului legal existent în domeniul gestionării deșeurilor,
  -reabilitarea depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase, inclusiv a sistemului de colectare a levigatului, a sistemului de extragere a biogazului și alte componente care asigură managementul durabil.
  Bugetul alocat programului este de 131,59 milioane euro.

Comments on this entry are closed.