Ajutor pentru investiţii în sisteme de reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

21 martie 2018

in Actual

conf metalice 1

  Obiectivul principal este reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali.

  Se promovează acţiuni orientate spre implementarea de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali. Capacitatea întărită a producătorilor industriali de a identifica şi implementa măsuri de eficienţă energetică prin introducerea de sisteme de monitorizare în vederea reducerii consumului de energie şi evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societăţilor sprijinite va fi esenţială în cadrul acestui program.
  Următoarele activităţi vor fi eligibile: achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale; pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, obţinerea avizelor, autorizaţiilor etc.); managementul proiectului, auditul proiectului; informare şi publicitate.
  Solicitanţi eligibili sunt societăţile cu personalitate juridica cu consumuri de peste 1.000 tep/an care va trebui să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a solutiilor non-cost de reducere a consumurilor, indiferent de activitate.
  Instituţia va putea prelungi termenul de depunere în funcţie de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.
  Bugetul total al programului este de 11.826.296 ron la nivel naţional.

Comments on this entry are closed.