Fermierii care se vor asocia comercianţilor de produse agricole vor fi sprijiniţi de Uniunea Europeană

8 februarie 2017

in Actual

veget1

  Fermierii, comercianţii de produse agricole şi pomicole vor fi sprijiniţi fără contribuţie proprie în cazul în care se asociază.

  Solicitanţii eligibili pentru acest sprijin sunt parteneriatele formate din cel puţin un fermier sau grup de fermieri cu activitate în sectorul agricol sau pomicol şi cel puţin un partener din categoriile următoare: microîntreprinderi şi întreprinderi mici; organizaţii nonguvernamentale; consilii locale; unităţi şcolare; unităţi sanitare; pensiuni şi alte structuri de primire turistică sau de agrement; restaurante şi alte structuri de alimentaţie publică. Parteneriatul poate fi constituit şi între persoane fizice, cu condiţia ca cel puţin liderul de proiect să fie o întreprindere înregistrată cel puţin ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau alte forme de asociere juridică.
  Cheltuielile eligibile pentru care se acordă sprijin nerambursabil sunt următoarele:
  realizarea unor studii şi planuri de marketing, inclusiv analize de piaţă;
  costurile de funcţionare a cooperării, precum transport, cheltuieli cu personalul sau cheltuieli de închiriere a spaţiului folosit ca sediu de către membrii parteneriatului; cheltuieli de promovare a lanţului scurt şi a pieţei locale, care să conducă la sporirea gradului de informare al potenţialilor clienţi;
  cheltuieli de marketing legate de etichetarea şi ambalarea produselor, dar şi crearea unei mărci înregistrate;
  cheltuielile cu onorariile partenerilor şi colaboratorilor externi, firme de consultanţă.
  Ajutorul financiar nerambursabil acordat este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectelor. Perioada de implementare a proiectului nu poate depăşi doi ani, în cazul proiectelor fără construcţii, sau trei ani, în cazul proiectelor ce prevăd lucrări de construcţii.

Comments on this entry are closed.