Firmele care se ocupă cu producţia produselor de patiserie îşi vor putea extinde afacerile cu fonduri europene

26 mai 2017

in Actual

p1

  Se va stimula dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole.

  Printre obiectivele specifice vom găsi: introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară, creşterea calităţii produselor obţinute cu asigurarea
  standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară şi creșterea numărului de locuri de muncă.
  Se vor finanţa:
  – investiţiile individuale sau colective legate de extinderea capacității de producție şi diversificare produs, diversificare activitate, tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, precum şi facilităţi pentru creşterea eficienţei şi productivităţii întreprinderilor şi a valorii adăugate a produselor agricole, investiţii privind facilităţi de colectare, depozitare şi ambalare;
  – investiţii care vor contribui la înființarea de noi unităţi de procesare a produselor agricole şi promovarea lanţurilor alimentare integrate, acțiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forţei de muncă.
  Solicitanţi eligibili vor fi: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni, societate cu răspundere limitată – SRL, societăți cooperative, cooperative agricole, grup de producători, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi partenere, întreprinderi legate.
  Valoarea ajutoarelor de stat nerambursabile va fi de 82,5 milioane Euro care vor fi divizionate pe mai multe regiuni de dezvoltare a ţării.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul:

+40-731-215-969

sau completând formularul din dreapta paginii.

Comments on this entry are closed.