Sprijin pentru reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

12 februarie 2018

in Actual

panou

    Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali este obiectul principal al programului, implementând sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali.

    Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele urmăreşte promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienta din punctul de vedere energetic în vederea asigurării consumul de energie provenită din resurse regenerabile şi creşterea eficienţei energetice, respectiv producţia de energie regenerabilă.
    Solicitanţi eligibili sunt societăţi cu personalizate juridică din industrie cu consumuri de peste 1000 tep/an care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.
    Programul este valabil până în luna decembrie 2018.

Comments on this entry are closed.