Fonduri europene pentru investiţii productive în acvacultură

14 februarie 2017

in Actual

acvac1

    Obiectivul specific este sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, mai ales în cadrul IMM-urilor.

    Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 4.000.000 Euro, iar valoarea maximă nerambursabilă aferenta unui proiect este de 2.000.000 Euro.
    Solicitanţii eligibili sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societate in nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, asociaţii constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare.
    Se finanţează: investiţii productive în acvacultură; investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi a speciilor de cultură; investiţii în modernizarea unităţilor de acvacultură, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din domeniul acvaculturii; investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea referitoare la sănătatea şi bunăstarea animalelor, inclusiv achiziţionarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă; investiţiile care vizează sporirea calităţii sau a valorii produselor de acvacultură; investiţii în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultură prin îndepărtarea malului sau investiţiile menite să prevină depunerea malului; investiţii în diversificarea veniturilor obtinuţe de întreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activităţi complementare.
    Alocarea financiară totală pentru prezentul apel 135.516.000 RON, din care alocare financiara pentru ITI DD este de 36.137.600 RON.

Comments on this entry are closed.