Fonduri pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic

5 decembrie 2018

in Actual

  Dezvoltarea sistemului de învăţământ profesional şi tehnic este necesară în concordanţă cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel naţional, regional şi local.

  Obiectivul programului este acordarea finanţării în vederea implementării creşterii calităţii sistemului de învăţământ profesional şi tehnic, în strânsă colaborare cu actorii interesaţi.
  Activităţi eligibile sunt:
  dezvoltarea cadrului instituţional cu privire la asigurarea calităţii in IPT
  dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea nevoilor de calificări şi competenţe solicitate pe piaţa muncii
  formarea profesională a persoanelor din sistemul IPT
  creşterea participării în învăţământul profesional şi tehnic
  dezvoltare, adaptare si actualizare calificari profesionale, SPP, curriculum si auxiliare curriculare
  dezvoltarea şi implementarea inserţiei profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic.
  Partenerii eligibili pot fi: organizaţii sindicale, patronate; asociaţii profesionale; furnizori de servicii de consiliere şi orientare profesională pentru carieră; camere de comerţ, industrie şi agricultură, instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale; instituţii şi organizaţii relevante în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivel transnaţional.
  Bugetul programului pentru regiunile mai puţin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), suma totala disponibila este de 63726000 Euro, din care contributia UE este de 54167100 Euro (corespunzând unei contribuţii UE de 85%), iar contribuţia naţională este de 9558900 Euro (corespunzând unei contribuţii naţionale de 15%).

Comments on this entry are closed.