Fonduri pentru investiţii în livezi şi afaceri pomicole

6 martie 2019

in Actual

  Prin acest program se va sprijini fermierii cine au activitate în domeniul exploataţiilor pomicole.

  Obiectivele programului sunt:
  creşterea competitivităţii, diversificarea producţiei şi creşterea calităţii produselor obţinute, îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiilor pomicole;
  creşterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea prelucrării fructelor la nivelul fermei şi a comercializării directe a produselor obţinute;
  eficientizarea costurilor de producţie prin promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei şi prin reducerea consumului de energie.
  Solicitanţii eligibili sunt fermierii, fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl detin pe teritoriul României, cu activitate agricolă.
  Se acordă finanţare pentru:
  investiţii în modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantaţiilor pomicole, modernizarea parcului de maşini şi utilaje agricole;
  investiţii în modernizarea pepinierelor pomicole;
  înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de prelucrare la nivelul fermelor şi investiţii pentru comercializare;
  investiţii în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, ca şi componenta secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obţinută va fi destinată consumului propriu;
  investişii în instalaţii pentru producerea de energie electrică şi/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deşeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obtinută va fi destinată consumului propriu;
  achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.
  Bugetul programului este de 1.050.000 Euro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon:

0771-195-487

sau completând formularul din dreapta paginii.

Comments on this entry are closed.