Întreprinderile micro şi mici – coloana vertebrală a economiei europene şi naţionale

31 mai 2013

in Actual

1a1b

    Întreprinderile micro şi mici joacă un rol foarte important în economia europeană. Ele reprezintă o sursă de abilităţi antreprenoriale, inovare şi creare de noi locuri de muncă.

    Uniunea Europeană este extinsă la 25 de ţări cu aproximativ 23 de milioane de întreprinderi micro şi mici care asigură cca. 75 de milioane de locuri de muncă şi reprezintă 85% din toate întreprinderile.
    Studiile arată faptul că peste 60% din forţa de lucru în cadrul sectorului privat din România este angajată în companii cu cifra de afaceri mai mică de două milioane de euro pe an. Mersul optim al acestor companii are influenţe majore şi imediate atât în economie cât şi în viaţa socială.
    Firmele sunt adeseori confruntate cu imperfecţiunile pieţei. Ele au de multe ori dificultăţi la obţinerea de capital sau credite, mai ales în perioada de start-up. Resursele lor sunt limitate, ceea ce poate fi motivul reducerii accesului la noi tehnologii sau inovare.
    De aceea sprijinul pentru firmele micro şi mici reprezintă una din priorităţile Comisiei Uniunii Europene în scopul creşterii economice, creării de noi locuri de muncă şi coeziunii sociale şi economice. Acesta va necesita ca administratorii întreprinderilor micro şi mici să îşi conducă afacerile cu o aderenţă sporită pe zona financiară, ceea ce presupune prezenţa unei echipe cu oamenii bine antrenaţi, experimentaţi şi hotărâţi în cadrul firmei. Acest lucru cere o atenţie mai mare la implicaţiile financiare ale deciziilor de management şi totodată transparenţă financiară. O întreprindere micro sau mică nu se poate aştepta să dezvolte o relaţie de finanţare în cazul în care situaţiile sale financiare nu reflectă activitatea reală şi dacă administratorul nu oferă informaţii complete în cazul întocmirii dosarelor de finanţare.

Comments on this entry are closed.