Fonduri pentru crearea suprafeţelor împădurite

8 februarie 2017

in Actual

erd1

  Sprijinul financiar reprezintă costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole.

  Înfiinţarea plantaţiilor forestiere acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire, totodată acoperă lucrările de întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv, efectuarea a doua lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv.
  Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard este de 7.000.000 Euro.
  Beneficiarii programului sunt deţinătorii publici de teren agricol şi neagricol, deţinătorii privaţi de teren agricol şi neagricol şi forme asociative care deţin teren agricol şi neagricol. Deţinătorii privaţi de teren includ persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.
  Terenul agricol eligibil destinat împăduririi este o suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul a doi ani.
  Programul se va aplica pe întreg teritoriul naţional. Totodată se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire situate în zonele deficitare în păduri, precum şi altor factori, cum ar fi mărimea plantaţiei, funcţia plantaţiei forestiere realizate şi diversitatea speciei, criteriilor de selecţie stabilite.

Comments on this entry are closed.