Prima împădurire sprijinită de Uniunea Europeană

17 decembrie 2018

in Actual

  În curând se va desfăşura a treia sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe de împădurire.

  Perioada de desfăşurare a acestei sesiuni este de: 11 decembrie 2018 – 28 iunie 2019. Proprietarii terenurilor neproductive ar putea beneficia de sume mari de bani pentru împădurirea şi întreţinerea lor.
  Programul se desfăşoară prin APIA, care s-a început în data de 11 decembrie. Alocarea financiară a acestei sesiuni este 115995314 de Euro. Prin această schemă se acordă sprijin financiar pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure şi perdele forestiere de protecţie.
  Beneficiarii schemei pot fi deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi formele asociative ale acestora. Sprijinul financiar este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime:
  Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire – acordată pentru toţi beneficiarii schemei;
  Primă anuală, pentru o perioadă de un an, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcţie de categoria de beneficiar şi tipul de teren.
  Valoarea sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat în baza prezentei scheme este 7000000 de Euro.

Comments on this entry are closed.