Priorității de investiţii 2.1.A – Microîntreprinderi

26 aprilie 2019

in Actual

  Antreprenorii vor putea obține fonduri europene într-un program pentru dotarea cu utilaje și modernizare.

  Valoarea eligibilă a fiecărui proiect este cuprinsă între 25.000 de euro și 200.000 de euro. Fiecare aplicant va putea obține din fonduri publice maximum 90% din cheltuielile eligibile. Aceasta înseamnă că fiecare microîntreprindere beneficiară trebuie să contribuie din surse proprii cu cel puțin 10% din valoarea eligibilă a proiectului, plus cheltuielile neeligibile.
  Solicitanți eligibili vor trebui să îndeplinească următoarele:
  este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor,
  a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare de minim un an fiscal integral, etc.
  Bugetul programului va fi de 77,4 milioane euro, în 5 regiuni de dezvoltare ale țării, din acest buget 85% provine de la Comisia Europeană și 15% de la bugetul de stat.

Comments on this entry are closed.