Producătorii sunt sprijiniţi cu ajutorul unui program pentru îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

5 ianuarie 2016

in Actual

conf metalice 1Achiziţii de echipamente tehnologice necesare producţiei, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice sunt sprijinite în special în cadrul programului.

Vor fi finanţate inclusiv cheltuielile cu achiziţionarea de instalaţii-echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile-alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor, achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, activități de realizare de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii.

Solicitanţii eligibili sunt societăţi comerciale sau societăţi cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. La momentul depunerii cererii de finanţare, ei va trebui să aibă deja domeniul de activitate eligibil vizat de investiție, autorizat la sediul principal sau secundar identificat ca loc de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. Domeniul de activitatea (codul CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat şi autorizat distinct la locul de implementare a proiectului.

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii este de 744 680 000 Euro, compusă din contribuţia Guvernului României şi a Uniunii Europene.

COMPLETAŢI ACUM!

Formular de evaluare anuală pentru programe de finanţare

– de completat din partea administratorul societăţii –

Date administrative

Numele complet al societăţii

S.C. S.R.L.
Î.I., A.F., P.F.A.:

Domeniile principale de activitate

Cod CAEN principal şi secundare

Date financiare

Nr. angajaţi (legali)
În prezent: persoane;
Anul trecut: persoane;

Activităţile prestate în prezent

Aveţi profit?

Dacă "Da", atunci a crescut faţă de anul trecut?

Informaţii despre proiect

Investiţii pe care doriţi să le realizaţi

vă rugăm, completaţi cât mai detailat

Valoarea estimativă a investiţiilor dorite
RON, adică EUR

Dezvoltare Resurse Umane, Formare Profesională

Va rugăm selectaţi acele domenii de programe de finanţare europene de care veţi avea nevoie de fonduri nerambursabile în decurs de 1 an
 Dotări, modernizare sediu: dezvoltare tehnică de calcul (imprimante, calculatoare, I.T. etc.), software, internet, pagini web Construcţii, Renovări, Utilaje Agricultură, Industrie Alimentară Turism,Wellness, Alimentaţie Publică Protecţia Mediului, Eficienţa Energetică Transport, Autovehicule, Utilaje Contabilitate Cercetare, dezvoltare, medicină Marketing, târguri, conferinţe Implementare standarde internaţionale (ISO, OHSAS, etc.)

Persoana de contact

Nume

Prenume

Mobil

Fax

Email

Toate câmpurile sunt obligatorii!

Detalii şi condiţii la: Departamentul de Programe de Finanţare – Materal Group

Comments on this entry are closed.