Programul StartUp va începe din toamnă

7 august 2018

in Actual

  Ministrul pentru mediu de afaceri, Radu Oprea, a declarat că din toamna acestui an vor exista resurse pentru 10000 de proiecte în programul StartUp Nation.

  Programul se va derula cu trei principii procedurale menite să-i ajute accesul beneficiarilor la finanţare, simplificare, transparentizare, uniformizare. Acesta s-a bucurat de un interes record, datorită competiţiei între 19296 de firme la nivel naţional, doar anul trecut.
  Ajutorul financiar este de 100% şi ar fi bine ca peste 50% din valoarea investiţiei să fie în echipamente tehnologice de specialitate. Primirea banilor se vor face în max 3 tranşe.
  Beneficiari eligibili:
  – sunt IMM, au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în ron,
  – au capital social integral privat;
  – codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul programului şi autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată
  Obiectul finanţării va trebui să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
  – echipamente tehnologice, maşini, utilaje, electrostivuitoare, motostivuitoare şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
  – achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate.
  – aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
  mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fără motor pentru comerţ stradal şi autoutilitare din categoria N1, N2, N3
  Pentru alte tipuri de activităţi autoturismele sunt eligibile pentru toate activităţile din cadrul programului, cu justificarea necesităţii achiziţionării acestora în planul de afaceri. Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.);
  – achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
  – achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfăşurare a activităţii de comerţ, producţie sau servicii;
  – salariile, utilităţile şi cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate).
  – realizarea unei pagini web pentru prezentarea şi promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis
  – active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologică, licenţe, etichetare ecologică, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
  – cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială.
  – taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanţii neplătitori de TVA,
  – consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon:

0771-195-487

sau completând formularul din dreapta paginii.

Comments on this entry are closed.