Sprijin pentru pescuit şi afaceri maritime

19 februarie 2019

in Actual

  Programul are scopul în principal creşterea producţiei în acvacultură, pescuit şi prelucrarea producţiei.

  Programul de asemenea îşi propune creşterea profitabilitățiiţoperatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.
  Fondul sprijină operatorii în tranziţia către un pescuit durabil ajutând comunităţile din zonele de coastă să își diversifice economiile, astfel se finanţează proiecte care creează noi locuri de muncă şi îmbunătăţesc calitatea vieţii în regiunile de coastă ale Europei, menţinerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.
  Sprijinul are ca scop creşterea potenţialului zonelor cu specific pescăresc, pentru a promova noi surse de venit pentru comunităţile pescărești prin activităţi specifice sectorului sau prin diversificare (mediu, turism, educaţie) și pentru a proteja şi încuraja biodiversitatea în zonele vizate.
  Se finanţează:
  – promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii;
  – campanii de promovare (campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc);
  – organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste;
  – construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice;
  – reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare.
  – proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit;
  Solicitanţi eligibili sunt:
  – agenţi economici cu mai puţin de 750 de angajaţi sau o cifră de afaceri mai mică de 200 milioane de euro;
  – îndeplineşte toate criteriile de conformitate şi eligibilitate detaliate în Ghidul Solicitantului;
  – are cel putin un specialist in acvacultura sau are o persoana cu experienta in domeniul acvaculturii de cel putin 5 ani.

Comments on this entry are closed.