Sprijin pentru piscicultură, acvacultură, afaceri maritime, comercializare, prelucrare

10 mai 2016

in Actual

pes

    Scopul programului este creşterea producţiei în acvacultură, piscicultură şi procesare, creşterea capacităţilor de producţie, conservarea biodiversităţii, protecţia mediului, menţinerea şi crearea noilor locuri de muncă în zonele pescăreşti.

    Fondul Uniunii Europene destinat politicilor europene în domeniul pescuitului şi al afacerilor maritime are o alocare financiară de 168421371 Euro, cu o contribuţie naţională de 25%, pe perioada 2014-2020.
    Programul sprijină operatorii în tranziţia către un pescuit durabil, ajută comunităţile din zonele de coasta să îşi diversifice economiile, finanţează proiecte care creează noi locuri de muncă şi îmbunătăţesc calitatea vieţii în regiunile de coastă ale Europei, astfel facilitează accesul la finanţare. Priorităţile Uniunii Europene vor fi: promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere, stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente pentru utilizarea resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, stimularea comercializării şi prelucrării.
    Valoarea totală alocate la nivel naţional este de 223 milioane Euro şi este structurată astfel: promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere – alocare indicativa: 17,8 milioane euro; stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere – alocare indicativă: 112,3 milioane Euro; încurajarea punerii în aplicare a Politicii Comune de Pescuit – alocare indicătivă: 16,4 milioane Euro; creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale – alocare indicativă: 44,9 milioane euro; stimularea comercializării, prelucrării – alocare indicativă: 15,4 milioane Euro; stimularea punerii în aplicare a Politicii Maritime Integrate – alocare indicativă: 3,3 milioane euro.
    Ţintele viitoarelor politici ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor urmări o coerentâ mai crescută cu toate celelalte domenii din economie, o transparenţă mai mare în ceea ce priveşte obiectivele şi beneficiarii vizaţi, să fie adaptate, flexibile la modificările care pot interveni în economie, să fie echitabile pentru state şi pentru actorii implicaţi în sectorul agricol, piscicol şi industrie alimentară.

Comments on this entry are closed.