Fonduri pentru investiţii în prelucrarea, comercializarea şi dezvoltarea produselor agricole

12 februarie 2018

in Actual

peste1

  Scopul acestor investiții sprijinite în cadrul programului este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole.

  Obiectivele programului sunt:
  înființarea și/sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
  introducerea tehnologiilor noi pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
  aplicarea măsurilor de protecția mediului;
  promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
  creşterea numărului de locuri de muncă.
  Solicitanţii eligibili sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole.
  Categoriile de beneficiari eligibili sunt: persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, societăţi în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, cooperative agricole.
  Investițiile trebuie să se încadreze într-una din acțiunile eligibile prevăzute prin submăsură:
  -înființarea, extinderea și modernizarea şi dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare),
  -înființarea, extinderea și modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare,
  -îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare,
  -producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii,
  cheltuieli aferente investițiilor corporale
  -construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare,
  -construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic,
  construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă,
  investiții în producerea și comercializarea produselor vinicole propuse de solicitanții,
  -achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate,
  -cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, înfiinţarea unei pagini web pentru promovarea și comercializarea propriilor produse.

Comments on this entry are closed.