Subvenţii pentru tinerii fermieri

20 iunie 2018

in Actual

  Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri poate fi accesat în curând de către tinerii care deţin o exploataţie agricolă.

  Subvenţia are ca scop creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate; îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor; crearea posibilității tinerilor fermieri, cu un minim de cunoștinte de bază, încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general.
  Solicitanţii care doresc să acceseze sprijinul trebuie să indeplinească urmatoarele condiţii de eligibilitate: să aibă vârsta de max. 40 ani, să se încadreze în categoria de ,,tânăr fermier’’; să aibă în proprietate o exploataţie agricolă care este înregistrată ca microîntreprindere, întreprindere mică; întreprinderea agricolă deţinută să aibă o dimensiune economică între 12.000–50.000 SO.
  Tinerii fermieri va trebui să aibă competenţe profesionale: studii medii,superioare agricole,veterinare,economie agrară; cunoştinţe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire.
  Sprijinul este acordat astfel: 500000 euro pentru cele între 30000-50000 SO; 40000 euro pentru exploataţiile între 12000-30000 SO.
  Un beneficiar poate accesa şi alte măsuri sau submăsuri din programele PNDR care vizează activităţi agricole.

Comments on this entry are closed.