Tinerii fermieri şi condiţii generale pentru facilitarea intrării lor în sectorul agricol

2 martie 2017

in Actual

foto2

  Plafonul depunerii pentru acest tip de sprijin este de 20.000.000 Euro în lunile martie şi aprilie.

  Scopul programului este instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca manageri ai unei exploataţii agricole, îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor şi siguranţa la locul de muncă. Un loc important ocupă dezvoltarea posibilităţilor tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în România cu un minim de cunoştinte de bază, astfel să se instaleze ca manageri ai exploatației, creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca manageri de exploataţie, totodată încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.
  Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:
  – persoană fizică înregistrată şi autorizată,
  – individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;
  – titular al unei întreprinderi individuale;
  – titular al unei întreprinderi familiale,
  – asociat unic şi administrator al unei s.r.l.,
  – asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) şi administrator al unei s.r.l.
  Exploataţia va trebui să aibă următoarele trăsături:
  – exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
  – exploataţia este înregistrată în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol şi/ sau în Registrul exploataţiilor
  Tinerii care solicită finanţare prin intermediul microîntreprinderii sau întreprinderii mici înfiinţate cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare sunt eligibili cu condiţia să nu fi înscris niciodată o exploataţie agricolă la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA şi să nu fi avut niciodată înregistrat un cod CAEN cu profil agricol, decât în intervalul de maximum 24 de luni, înaintea depunerii Cererii de Finanțare, în care este obligatorie înregistrarea codului CAEN agricol şi înscrierea exploataţiei agricole la APIA şi/ sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA.
  Pentru studenţii care doresc să acceseze sprijin pentru tineri fermieri în situaţia în care sediul facultăţii la care sunt înscrişi nu se afă în cel mai apropiat UAT faţă de UAT-ul în care este înregistrată exploataţia agricolă, aceştia sunt eligibili numai dacă urmează modul de învăţământ cu frecvenţă redusă (fără frecvenţă sau prin corespondenţă).
  Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu poate combina mai multe programe de finanţare prin intermediul aceluiaşi plan de afaceri.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul:

+40-731-215-969

sau completând formularul din dreapta paginii.

 

Comments on this entry are closed.