Amenajări spaţii verzi-Arad

  Denumirea dată contractului
  Amenajare si întretinere spatii verzi din municipiul Arad – lotul 1.
  Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
  Servicii
  Categoria serviciilor: nr. 27
  Locul principal de prestare obiectivul II din municipiul Arad.
  Codul NUTS RO421
  Scurtă descriere a contractului sau achiziţiei
  Amenajare si întretinere spatii verzi din municipiul Arad – lotul 1.
  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 77310000
  Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice (ACAP)
  Da
  VALOAREA TOTALĂ FINALĂ A CONTRACTULUI / CONTRACTELOR
  Valoarea totală finală a contractului / contractelor
  Valoare 689 838,71 RON Fără TVA