Cadastru-Jud.:Bistrita

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Realizarea cadastrului pe teritoriul Comunei Ilva Mica, Judetul Bistrita-Nasaud.
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 12: Servicii de arhitectură; servicii de inginerie şi servicii de inginerie integrată; servicii de proiectare urbanistică şi peisagistică; servicii conexe de consultanţă ştiinţifică şi tehnică; servicii de testări şi analize tehnice
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sediul achizitorului si sediul prestatorului.

Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
— Realizarea documentelor tehnice ale cadastrului (registrul cadastral al imobilelor si al detinatorilor, indexul alfabetic al detinatorilor, planul cadastral),
— Deschiderea cartilor funciare ca urmare a identificarii detinatorilor de imobile si intabularea drepturilor reale imobiliare corelative.
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
71354300
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
Loturi
Contractul este împărţit în loturi: nu
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
Cantitatea sau domeniul contractului
Cantitatea totală sau domeniul:
Principalele obiective urmarite sunt:
— Realizarea documentelor tehnice ale cadastrului (registrul cadastral al imobilelor si al detinatorilor, indexul alfabetic al detinatorilor, planul cadastral),
— Deschiderea cartilor funciare ca urmare a identificarii detinatorilor de imobile si intabularea drepturilor reale imobiliare corelative.
Identificarea imobilelor si a detinatorilor se va realiza prin prelucrarea datelor preluate de la OCPI Bistrita-Nasaud, primaria Ilva Mica, alte institutii si integrarea acestora cu datele obtinute în urma realizarii lucrarilor de teren.
Principalele documente tehnice ale cadastrului la nivelul UAT sunt:
— Registrul cadastral al imobilelor si al detinatorilor,
— Indexul alfabetic al detinatorilor,
— Planul cadastral.
Executarea contractului presupune:
— Organizarea si desfasurarea campaniei publicitare la nivel local,
— Realizarea lucrarilor premergatoare cadastrului general,
— Derularea lucrarilor de specialitate,
— Receptia documentelor tehnice ale cadastrului general,
— Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului general,
— Primirea si solutionarea contestatiilor,
— Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului general,
— Deschiderea cartilor funciare,
— Încheierea lucrarilor tehnice de cadastru general.
Valoarea estimată fără TVA: 2 370 000 RON

Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)