Confecţii metalice-Construcţii-Instalaţii-Izolaţii-Amenajări-Renovări-Montaj

 • schimbările normativelor şi legislaţiilor cu privire la ramura confecţiilor metalice şi construcţiilor în Europa şi România
 • reglementări referitoare la scule, utilaje, materiale utilizabile
 • reglementări tehnice şi cu privire la protecţia muncii
 • condiţiile pentru achiziţii publice, licitaţii, execuţii, lucrări
 • standarde, calitate în domeniul confecţiilor metalice-construcţiilor
 • Noi vom continua să colaborăm cu Dvs. pe această linie prin cadrul buletinelor de ştiri timp de 24 luni. Vă trimitem publicaţii lunare într-o formă editată cu informaţii relevante economice şi legislative în care specialiştii noştri care le adună toate schimbările lunii anterioare: reglementări, legi, normative. Pe parcursul colaborării veţi putea solicita şi alte informaţii legate de buletine de ştiri, ca de ex.: economice, contabile, juridice.

   SE FINANŢEAZĂ:
  • Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne construcţii, instalaţii, izolaţii, amenajări:
  • Utilaje-echipamente-maşini-strunguriCNC-compresoare pentru confecţii metalice, sudură, galvanizare‎‎, frezare, strunjire, maşini staţionare şi fixe, maşini găurit, cuptoare de tratament termic, concasoare, echipamente de depozitare etc.
  • Construirea, extinderea, modernizarea spaţiilor de producţie, prestare servicii ale microîntreprinderii;
   Crearea unei noi unităţi de producţie (hale producţie, corturi expoziţii, fabrică, secţie, instalaţie);
   Extinderea clădirilor şi instalaţiilor aferente, inclusiv, reţele de utilităţi pentru creşterea capacităţii de producţie;
   Modernizarea întreprinderii, inclusiv modificări în procesul de producţie din cadrul unui amplasament existent (de exemplu: modernizarea instalaţiilor, echipamente şi instalaţii tehnologice avansate, automatizarea sau mecanizarea proceselor existente, introducerea de noi tehnologii);
   Instalaţii, echipamente, aplicaţii informatice, brevete, licenţe, know-how;
   Soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de producţie şi cerinţele de organizare ale întreprinderii;
   Instruire specializată pentru personalul operativ, legată de activităţile întreprinderii
  • Extinderea capacităţii de producţie, inclusiv transferul unei instalaţii de producţie existente;
   Proiectarea, organizarea de şantier, studii de fezabilitate şi evaluare a impactului asupra mediului, studii de amplasament şi geologice;
   Lucrări de construcţii şi modernizări, renovări, extinderi.
   Instalaţii, echipamente
   Închirierea şi leasing-ul pe durata proiectului de mijloace de transport, strict legate activitatea firmei;
   soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii.
  • Consolidarea, modernizarea şi extinderea, dotarea clădirilor pentru învăţământul obligatoriu, universităţi, şcoli speciale: baze sportive şi de agrement, spaţii activităţi didactice, cantine;
   Construcţia, extinderea şi modernizarea de baze sportive în spatiul urban şi rural, etc.
  • Evaluarea GRATUITĂ a eligibilităţii – AICI

   Mă înregistrez la Program de Profesie – AICI