Constructii cladiri-Jud.: Braşov

Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea cladirii cinematografului Patria din Municipiul Brasov
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Brasov-Cladirea cinematografului Patria
Codul NUTS: RO122 – Brasov

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucari de reabilitarea a cladirii cinematografului Patria din Municipiul Brasov.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 – Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
Impartire in loturi
Nu
Vor fi acceptate variante
Nu
Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitarea cladirii cinematografului Patria-Lucrarile ce se vor executa sunt cele prevazute in proiectul tehnic intocmit de S.C.TOP FORM SRL, atasat anuntului de participare la sectiunea Documentatie si clarificari.
Valoarea estimata fara TVA: 6,982,588 RON

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana