Constructii cladiri-Jud.:Timis

  Denumirea atribuită contractului
  Lot 2 – Fatada cladire „City Business Development Centre-Structura de Sprijin pentru Afacerile Inovative din Timisoara”.
  Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
  Lucrări Executare Locul principal de desfășurare a lucrărilor: Str. Coriolan Brediceanu, nr. 10/D, Timisoara, jud. Timis.
  Cod NUTS RO424
  Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
  Fatada cladire tip cortina „City Business Development Centre”. Regimul de inaltime al cladirii este subsol, parter, mezanin si 6 etaje (S+P+M+5+Ph).
  Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
  45210000, 45443000
  Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
  Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
  Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
  Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
  Valoare: 971 848,72 EUR
  Fără TVA