Construcţii drumuri-Bihor

  Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
  „Modernizare drum forestier Valea Finisului, judetul Bihor”
  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
  Lucrari
  Proiectare si executare
  Locul principal de executare: Comuna Finis, localitatea Finis, judetul Bihor
  Codul NUTS: RO1 – Macroregiunea unu
  Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
  Cantitatea totala sau domeniul
  Investitia prevede modernizarea unui tronson de 12 km din drumul forestier Valea Finisului.
  Valoarea estimata fara TVA: 5,725,558 RON
  Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 12 luni incepand de la data atribuirii contractului