Finanţare pentru dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii

  Programul are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier.
  Obiective specifice:
  – Cresterea eficientei activitatii agricole prin imbunatatirea aprovizionarii cu input-uri si
  o mai buna valorificare a produselor rezultate;
  – Diminuarea riscului si incertitudinii in agricultura prin reducerea incidentei
  fenomenelor naturale (seceta, eroziunea solului etc.);
  – Ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare.
  Obiective operationale:
  – Modernizarea si/ sau retehnologizarea sistemelor de irigatii si a altor lucrari de imbunatatiri funciare
  (drenaje, desecari etc.).
  – Cresterea eficientei activitatii agricole prin imbunatatirea aprovizionarii cu input-uri si o mai buna
  valorificare a produselor rezultate;
  – Ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare.
  Obiective operationale:
  – Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces si drumurile agricole de exploatatie situate in fondul funciar agricol.
  – Dezvoltarea infrastructurii padurii in vederea asigurarii competitivitatii sectorului forestier.
  Obiective operationale:
  – Construirea sau modernizarea infrastructurii forestiere (drumuri forestiere, cai ferate forestiere si
  funiculare).
  Solicitanti eligibili
  – Organizatii/ federatii de utilitate publica ale proprietarilor/ detinatorilor de terenuri
  agricole constituite in conformitate cu legislatia in vigoare.
  – unitatile administrativ-teritoriale detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura
  de acces la exploatatiile agricole, prin reprezentantii lor legali;
  – Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale
  detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura de acces la exploatatiile agricole.
  – proprietari/ detinatori (cu drept de administrare) privati de padure, persoane fizice si
  juridice;
  – asociatii de proprietari/ detinatori privati de padure;
  – unitati administrativ-teritoriale detinatoare de padure;
  – Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale
  detinatoare de padure;
  – Administratorul fondului forestier de stat – Regia Nationala a Padurilor – ROMSILVA, prin unitatile si filialele din structura sa.
  Activitati eligibile
  Sisteme de irigatii – modernizare si/ sau retehnologizare, inclusiv lucrari pentru statiile de pompare,
  de contorizare;
  Alte lucrari de imbunatatiri funciare care sa asigure functionarea optima a sistemelor de irigatii –
  modernizare si /sau retehnologizare.
  – Infrastructura rutiera agricola – construirea si/ sau modernizarea drumurilor de acces, poduri si podete,
  drumurilor agricole de exploatatie.
  Infrastructura rutiera forestiera – construirea sau modernizarea drumurilor forestiere, inclusiv poduri
  si podete, lucrari de aparare – consolidare, lucrari de siguranta circulatiei (parapeti), semnalizare si
  avertizare.
  Infrastructura feroviara forestiera – construirea sau modernizarea terasamentelor si calea de rulare,
  inclusiv poduri si podete, lucrari de aparare – consolidare, tunele, lucrari de semnalizare si avertizare.
  Instalatii de transport pe cablu (funiculare).