Extindere reţele electrice – judeţ: Braşov

  Denumirea data contractului de entitatea contractanta
  Extindere retele electrice com Jina zona Baiesi jud Sibiu
  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
  Lucrari
  Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
  Locul principal de executare: com Jina jud Sibiu
  Codul NUTS: RO122 – Brasov
  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
  Lucrari electrice privind LEA 0,4 kv si PT
  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
  45310000-3 – Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
  Nu
  Impartire in loturi
  Nu
  Vor fi acceptate variante
  Nu
  Cantitatea sau domeniul contractului
  Cantitatea totala sau domeniul
  Se vor depune oferte pentru toate lucrarile solicitate si pentru toate cantitatile prevazute in Caietul de sarcini.
  Valoarea estimata fara TVA: 182,810 RON
  Durata contractului sau termenul pentru finalizare 3 luni incepand de la data atribuirii contractului
  Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana