Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

    Această măsură determină, în principal, transformarea structurală şi deschiderea către piaţa fermelor mici şi creşterea capacităţii acestora de a identifica noi oportunităţi de valorificare a producţiei. Scopul acestei măsuri este de a îmbunătăţi managementul exploataţiilor agricole cât şi de a susţine orientarea spre piaţă a exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.
    Tipul sprijinului: Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri.
    Beneficiari: fermierilor care deţin în proprietate şi/sau folosinţă o exploataţie agricolă încadrată în categoria de fermă mică conform definiţiei. Pentru terenurile agricole în folosinţă, contractul de arendă/cesiune trebuie să fie încheiat pentru o perioadă de minimum zece ani.
    Cheltuieli eligibile: Sprijinul se acordă pentru fermă mică în vederea asigurării îmbunătăţirii activităţii economice şi de mediu a acesteia, activităţilor propuse prin Planul de Afaceri. Toate cheltuielile propuse, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii aprobat sunt eligibile.
    Sprijinul public nerambursabil este acordat pe o perioadă de 5 ani, cea de a doua tranşă de plată acordându-se sub condiţia îndeplinirii corecte a planului de afaceri.