Foraje – Jud.: Cluj

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. Cluj

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
agent economic
Activitate (activitati) – Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului

OBIECTUL CONTRACTULUI
Descriere
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari pregatitoare provizorii foraj si probe de productie la sonda 4 Puini Nord
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Locatia sondei 4 Puini Nord a fost stabilita in extravilanul localitatii Santioana, jud. Cluj.

Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
Informatii privind acordul-cadru
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari pregatitoare provizorii foraj si probe de productie la sonda 4 Puini Nord
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255500-4 – Lucrari de foraj si de explorare (Rev.2)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
Impartire in loturi
Nu

Vor fi acceptate variante
Nu
Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari pregatitoare provizorii foraj si probe de productie la sonda 4 Puini Nord
Valoarea estimata fara TVA: 5,958,614 RON

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 4 luni incepand de la data atribuirii contractului.