Sprijin pentru înfiinţarea grupurilor de producători

  Transformarea proprietăţilor publice în proprietăţi private a dus la o fragmentare ridicată a terenurilor agricole din România. Dimensiunea medie a unei exploatăţii româneşti este de patru ori mai mică decât media europeană, astfel, fermele mici reprezintă 92,9% din totalul exploataţiilor.
  În decursul anului 2015 erau recunoscute 148 de grupuri şi organizaţii de producători, fiind selectate pentru finanţare 72 de grupuri de producători pentru cereale şi plante oleaginoase, lapte şi produse lactate, carne de porc, carne de pasăre şi ouă, carne ovine şi caprine, miere şi produse din miere, etc.
  Obiectiv: prin această măsură se încurajează înfiinţarea şi funcţionarea administrativă a grupurilor de producători recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale.
  Principalele scopuri ale acestei măsuri sunt:
  – introducerii în comun a produselor pe piaţă, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor şi aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
  – adaptarea producţiei şi produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerinţele pieţei;
  – stabilirii unor norme comune privind informarea asupra producţiei, acordând o atenţie deosebită recoltării şi disponibilităţii.
  Sprijinul se acordă pentru grupurile de producători recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare, pentru următoarelor categorii: culturi de câmp, horticulturaă (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol), creşterea animalelor şi păsărilor, mixte.
  Beneficiari: grupurile de producători din sectorul agricol (exceptând grupurile sprijinite prin sub-programul pomicol) care se încadrează în definiţia IMM-urilor şi care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului.
  Cheltuielile eligibile sunt limitate la cele rezultate din înfiintarea şi funcţionarea grupurilor de producaători din sectorul agricol, prevăzute în planul de afaceri necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.