Lucrari constructii-Jud.:Harghita

Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Consolidare DN 11B km 20+000 – 22+500
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DN 11B km 20+000 – 22+500, jud. Harghita

Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
Informatii privind acordul-cadru
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidare DN 11B km 20+000 – 22+500
Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
Impartire in loturi
Nu
Vor fi acceptate variante
Nu
Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
Cantitatea totala sau domeniul
„Consolidare DN 11 B km 20+000 – 22+500”
Lungimea traseului are 2,5 km
DN 11B este un drum national secundar din Romania, care face legatura intre Targu Secuiesc si localitatea Cozmeni din judetul Harghita.
Se propun a se executa urmatoarele lucrari:
– Lucrari de consolidare;
– Colectarea si evacuarea apelor;
– Podete;
– Lucrari de drum.
Valoarea estimata fara TVA: 16,888,154 RON

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana