Modificarea cladirilor-Jud.:Covasna

  Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
  Contract de lucrari pentru proiectul „Centru multifunctional Néri Szent Fülöp, Municipiul Sfantu gheorghe”.
  Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor
  Locul principal de desfășurare a lucrărilor: Municipiul Sfantu Gheorghe.
  RO123
  Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
  nu
  Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor
  Lucrari de modificare a cladirii centralei termice intr-o sala multifunctionala.
  Valoarea totală estimată a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru
  Valoarea estimată fără TVA: 971 384 RON
  Loturi
  Contractul este împărţit în loturi: nu
  Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice) 45262700