Sprijin pentru sistem de educaţie şi formare profesională corelat cu nevoile şi tendinţele pieţei muncii

by administrator14 noiembrie 2017 Actual

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale publică a lansat acest program pentru sporirea relevanţei pe piaţă forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării.

Citeşte →

Fonduri pentru extinderea şi modernizarea livezilor

by administrator8 august 2017 Actual

Aceste investiţii sprijinite în cadrul programului reprezintă creşterea competitivităţii exploataţiilor pomicole prin dotarea cu utilaje şi echipamente, totodată înfiinţarea, modernizarea şi extinderea unităţilor de procesare.

Citeşte →

Competitivitatea întreprinderilor şi IMM-urilor va fi sprijinită prin fonduri europene

by administrator29 mai 2017 Actual

Cele mai importante aspecte ale acestui program sunt promovarea accesului la finanţare şi încurajarea unei culturi antreprenoriale, inclusiv crearea de noi întreprinderi.

Citeşte →

Firmele care se ocupă cu producţia produselor de patiserie îşi vor putea extinde afacerile cu fonduri europene

by administrator26 mai 2017 Actual

Se va stimula dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole.

Citeşte →

Sprijin financiar pentru energie verde

by administrator26 mai 2017 Actual

Firmele care produc energie electrică şi termica vor putea depune cereri de finanţare pentru investiţii în producerea energiei electrică şi termică.

Citeşte →

Fonduri start-up pentru afaceri mici

by administrator29 martie 2017 Actual

Cei care îşi doresc să deschide mici afaceri vor putea primi din partea startului ajutor nerambursabil.

Citeşte →

Tinerii fermieri şi condiţii generale pentru facilitarea intrării lor în sectorul agricol

by administrator2 martie 2017 Actual

Plafonul depunerii pentru acest tip de sprijin este de 20.000.000 Euro în lunile martie şi aprilie.

Citeşte →

Fonduri europene pentru investiţii productive în acvacultură

by administrator14 februarie 2017 Actual

Obiectivul specific este sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, mai ales în cadrul IMM-urilor.

Citeşte →

Sprijin nerambursabil pentru pensiuni turistice

by administrator14 februarie 2017 Actual

Pentru pensiuni turistice există mai multe programe care acordă finanţare nerambursabilă, disponibile atât pentru mediul rural, cât şi pentru mediul urban.

Citeşte →

Fermierii care se vor asocia comercianţilor de produse agricole vor fi sprijiniţi de Uniunea Europeană

by administrator8 februarie 2017 Actual

Fermierii, comercianţii de produse agricole şi pomicole vor fi sprijiniţi fără contribuţie proprie în cazul în care se asociază.

Citeşte →