Sprijin financiar pentru energie verde

by administrator26 mai 2017 Actual

Firmele care produc energie electrică şi termica vor putea depune cereri de finanţare pentru investiţii în producerea energiei electrică şi termică.

Citeşte →

Fonduri start-up pentru afaceri mici

by administrator29 martie 2017 Actual

Cei care îşi doresc să deschide mici afaceri vor putea primi din partea startului ajutor nerambursabil.

Citeşte →

Tinerii fermieri şi condiţii generale pentru facilitarea intrării lor în sectorul agricol

by administrator2 martie 2017 Actual

Plafonul depunerii pentru acest tip de sprijin este de 20.000.000 Euro în lunile martie şi aprilie.

Citeşte →

Fonduri europene pentru investiţii productive în acvacultură

by administrator14 februarie 2017 Actual

Obiectivul specific este sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, mai ales în cadrul IMM-urilor.

Citeşte →

Sprijin nerambursabil pentru pensiuni turistice

by administrator14 februarie 2017 Actual

Pentru pensiuni turistice există mai multe programe care acordă finanţare nerambursabilă, disponibile atât pentru mediul rural, cât şi pentru mediul urban.

Citeşte →

Fermierii care se vor asocia comercianţilor de produse agricole vor fi sprijiniţi de Uniunea Europeană

by administrator8 februarie 2017 Actual

Fermierii, comercianţii de produse agricole şi pomicole vor fi sprijiniţi fără contribuţie proprie în cazul în care se asociază.

Citeşte →

Fonduri pentru crearea suprafeţelor împădurite

by administrator8 februarie 2017 Actual

Sprijinul financiar reprezintă costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole.

Citeşte →

Sprijin pentru crearea şi extinderea capacităţilor de producţie şi dezvoltarea serviciilor

by administrator13 ianuarie 2017 Actual

Obiectivul programului îl reprezintă îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Citeşte →

Se vor acorda 30000 Euro pentru tineri care vor lansa o afacere, cu ajutorul firmelor care îi vor pregăti

by administrator14 decembrie 2016 Actual

Sprijinul va ajunge prin intermediul angajatorilor, adică acele firme care îi vor consilia şi pregăti pe tineri prin cursuri de formare profesională şi stagii de ucenicie.

Citeşte →

Amenajamentele pastorale, noi reglementări

by administrator19 octombrie 2016 Actual

S-a lansat în dezbatere publică hotărârea pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare întocmirii proiectelor de amenajamente pastorale, precum şi pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente.

Citeşte →