Sprijin pentru reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

by administrator12 februarie 2018 Actual
Citeşte →

Fonduri de minimis pentru start-up-uri

by administrator6 februarie 2018 Actual

Prin această schemă se sprijină cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (cercetare-dezvoltare) în cadrul dezvoltării afacerilor.

Citeşte →

Sprijin pentru departamentele de cercetare-dezvoltare ale firmelor mici şi mijlocii

by administrator1 februarie 2018 Actual

Se va încurajara creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare în scopul creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă a firmelor şi creşterea investiţiilor private în cercetare-dezvoltare.

Citeşte →

Se vor finanţa dezvoltarea proiectelor pentru noile produse şi tehnologii

by administrator26 ianuarie 2018 Actual

Se primesc solicitări pentru finanţarea proiectelor de înfiinţare şi funcţionare a grupurilor operaţionale care dezvoltă proiecte pilot şi noi produse în sectorul agricol şi în cel pomicol.

Citeşte →

Sprijin pentru sistem de educaţie şi formare profesională corelat cu nevoile şi tendinţele pieţei muncii

by administrator14 noiembrie 2017 Actual

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale publică a lansat acest program pentru sporirea relevanţei pe piaţă forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării.

Citeşte →

Fonduri pentru extinderea şi modernizarea livezilor

by administrator8 august 2017 Actual

Aceste investiţii sprijinite în cadrul programului reprezintă creşterea competitivităţii exploataţiilor pomicole prin dotarea cu utilaje şi echipamente, totodată înfiinţarea, modernizarea şi extinderea unităţilor de procesare.

Citeşte →

Competitivitatea întreprinderilor şi IMM-urilor va fi sprijinită prin fonduri europene

by administrator29 mai 2017 Actual

Cele mai importante aspecte ale acestui program sunt promovarea accesului la finanţare şi încurajarea unei culturi antreprenoriale, inclusiv crearea de noi întreprinderi.

Citeşte →

Firmele care se ocupă cu producţia produselor de patiserie îşi vor putea extinde afacerile cu fonduri europene

by administrator26 mai 2017 Actual

Se va stimula dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole.

Citeşte →

Sprijin financiar pentru energie verde

by administrator26 mai 2017 Actual

Firmele care produc energie electrică şi termica vor putea depune cereri de finanţare pentru investiţii în producerea energiei electrică şi termică.

Citeşte →

Fonduri start-up pentru afaceri mici

by administrator29 martie 2017 Actual

Cei care îşi doresc să deschide mici afaceri vor putea primi din partea startului ajutor nerambursabil.

Citeşte →