Pietruire-Jud.:Caraş Severin

Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Pietruirea strazilor in comuna Bozovici, jud. Caras-Severin
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bozovici, jud. Caras-Severin
Codul NUTS: RO422 – Caras-Severin

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile constau in pietruirea a 20 de strazi in lungime totala de aproximativ 5 km.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 – Lucrari de constructii (Rev.2)
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
Impartire in loturi
Nu
Vor fi acceptate variante
Nu
Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
Cantitatea totala sau domeniul
Pietruirea a 20 de strazi in lungime totala de aproximativ 5 km
Valoarea estimata fara TVA: 1,084,822 RON

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 189 zile incepand de la data atribuirii contractului

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana