Prelucrarea lemnului

 • schimbările normativelor şi legislaţiilor cu privire la ramura prelucrării lemnului şi silviculturii în Europa şi România;
 • reglementări tehnice şi cu privire la protecţia muncii;
 • reglementări referitoare la echipamente, utilaje, materiale utilizabile;
 • norme europene de ecologie şi protecţia mediului;
 • reglementări privind gospodărirea pădurilor într-o manieră durabilă, etc.
  SE FINANŢEAZĂ:
 • achiziţionarea echipamentelor, instalaţiilor, maşinilor de specialitate necesare activităţii: maşini, utilaje şi instalaţii pentru silvicultură, exploatarea şi prelucrarea lemnului; masini de cojit, despicat, tocat şi mărunţit; ferăstrău circular; ferăstrău cu lanţ portabil; maşini de rândeluit, de frezat, de găurit şi daltuit; maşini de şlefuit, de lustruit; maşini combinate, maşini agregat; maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului prin tăiere şi masini de curbat; agregate de înnădire şi asamblare; prese specifice pentru industria lemnului; maşini, utilaje şi instalatii pentru preparat şi aplicat adezivi şi lacuri; maşini, utilaje şi instalaţii pentru uscare, aburire şi tratare termic; maşini şi instalaţii de aburire şi fierbere a lemnului; maşini, utilaje şi instalaţii specifice liniilor de fabricaţie pentru prelucrarea lemnului; maşini, utilaje şi instalaşii pentru silvicultură; tocător copaci, lemn, crengi;tocător cu macara; troliu forestier; utilaje pentru recoltarea şi procesarea buştenilor, etc.
 • achiziţii de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii;
 • dotări birotică: calculatoare, imprimante mari, software-uri specializate, fonduri pentru PAGINI WEB;;
 • îmbunătăţirea controlului calităţii materiei prime: categoriile A-B-C-D etc.

Evaluarea GRATUITĂ a eligibilităţii – AICI

Mă înregistrez la Program de Profesie – AICI