Agricultură

 • măsuri specifice de încurajare a conversiei către agricultura ecologică.
 • reglementări şi ajutoare financiare comunitare în domeniul agriculturii;
 • aplicarea criteriilor stricte sanitare şi de mediu;
 • subvenţii pentru agricultură conform normelor U.E.: subvenţii pentru apă de irigaţii, pentru carnea de porc şi pasăre;
 • stimulente financiare acordate în cadrul politicii de dezvoltare rurală pentru ca agricultorii să îmbunătăţească nivelul de calitate a produselor;
 • încurajarea U.E. a producţiei de alimente de cea mai bună calitate şi verificarea acestora;
 • îmbunătăţirea calităţii produselor alimentare, eticheta de calitate pentru vinuri, ulei de măsline, ale fructelor şi legumelor;
 • etichetarea cărnii, destinate urmăririi întregului traseu al cărnii din magazin şi până la ferma de origine;
 • etichete împotriva imitaţiilor frauduloase;
 • normele U.E. care garantează autenticitatea produselor agricole ecologice indiferent de locul în care sunt produse şi asigură etichetarea exactă a acestora.
 • Afaceri agricole, managementul fermei agricole

SE FINANŢEAZĂ:

 • Investiţii în loturile agricole
 • Ferme agricole ecologice, biotehnologii
 • Iniţierea activităţii tinerilor fermieri
 • Materii prime agricultură
 • Producţie, prelucrare, procesare produse şi mărfuri agricole
 • Depozitare, stocare produse agricole
 • Comerţ produse agricole
 • Îmbunătăţirea procesării şi marketing-ului produselor agricole
 • Agronomie, inginerie agricolă, cercetare agricolă
 • Protecţia muncii şi echipamente specifice agriculturii
 • Construcţii specifice agricultură
 • Formare profesională
 • Crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie);
 • Extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie;
 • Diversificarea producţiei unei unităţi existente, prin lansarea de noi produse;
 • Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie a unei unităţi existente (ex: modernizare instalaţii, dotări cu echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie)
 • Achiziţionarea de bunuri intangibile: software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate
 • Instruire specializată, legată de investiţiile specificate mai sus

Prioritate pentru finanţări reprezintă următoarele sectoare:

 1. Sectorul vegetal: legume, pepiniere şi plantaţii de pomi, arbuşti fructiferi, căpşunării, culturi de câmp, pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin şi struguri de masă, plante industriale, cereale, seminţe, boabe; plante medicinale, aromatice, ornamentale; morărit, panificaţie; arboricultură;
 2. Sectorul de creştere a animalelor: ovine, bovine, taurine, porcine, caprine, cai, iepuri şi alte animale domestice; aquacultură, piscicultură, peşti exotici; avicultură, păsări exotice; moluşte, crustacee; apicultură;
 3. Alte sectoare: silvicultură, exploataţii forestiere; grădinărit şi peisagistică; horticultură; vânat; viticultură.
 4. Piscicultura, Acvacultura, Pescuitul: restructurarea activităţii de pescuit; înnoirea şi modernizarea flotei de pescuit; procesarea, marketingul şi promovarea produselor piscicole; acvacultură; echiparea porturilor pescăreşti şi protejarea zonelor marine de coastă; măsuri socio-economice (inclusiv ajutoare pentru oprire temporară şi compensaţii pentru restricţii tehnice); acţiuni ale pescarilor de profesie (inclusiv formare profesională, pescuit pe coastă la scară redusă).
 5. Silvicultură: investiţii în păduri; îmbunătăţirea recoltării/tăierii, procesării şi marketingului produselor forestiere; promovarea unor noi modalităţi de folosire şi marketing al produselor forestiere; înfiinţarea de asociaţii ale proprietarilor de păduri; refacerea potenţialului de producţie forestieră pierdut în urma dezastrelor naturale şi focului şi introducerea unor instrumente preventive adecvate; împădurirea terenurilor neagricole; îmbunătăţirea/păstrarea stabilităţii ecologice a pădurilor cu rol de protecţie; formare profesională.

Alte activităţi eligibile

 • Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia la nivel de fermă, infrastructura internă, utilităţi;
 • Construirea şi/sau modernizarea infrastructura rutieră interne sau de acces;
 • Construirea şi/sau modernizarea de sere, inclusiv a centralelor termice şi instalaţii de irigat, utilităţi;
 • Construcţia şi/sau modernizarea pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
 • Achiziţia de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente, software;
 • Investiţii pentru producerea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
 • Investiţii în apicultură, investiţii în echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire;
 • Achiziţie de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare;
 • Proiectare tehnică (maxim 8% pentru construcţii şi maxim 3% în caz contrar);
 • Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultură ecologică;
 • Investitii pentru producerea energiei din surse regenerabile, achiziţie de noi mijloace de transport;
 • Sisteme de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, tehnologii (know-how), licenţe, software.

Promovarea adaptării şi dezvoltării zonelor rurale

 • Îmbunătăţiri funciare
 • Reparcelare
 • Înfiinţarea serviciilor de ajutor şi management al fermelor
 • Marketing al produselor agricole de calitate
 • Servicii de bază pentru economia şi populaţia rurală
 • Renovarea şi dezvoltarea satelor şi protecţia şi conservarea moştenirii rurale
 • Diversificarea activităţilor agricole şi a celor apropiate de agricultură, pentru asigurarea de activităţi multiple sau de venituri alternative
 • Gospodărirea resurselor de apă pentru agricultură
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii asociate dezvoltării agriculturii
 • Încurajarea activităţilor turistice
 • Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti
 • Conservarea mediului înconjurător asociată cu conservarea terenurilor, pădurilor şi peisajului, precum şi cu îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale animalelor
 • Refacerea potenţialului de producţie agricolă pierdut în urma dezastrelor naturale şi introducerea unor instrumente preventive adecvate
 • Inginerie financiară

Prioritate pentru investitii reprezintă următoarele:

 • Producţie primară: lapte şi produse lactate, carne, produse din carne şi ouă, cereale şi panificaţie, legume, fructe şi cartofi, obţinerea şi utilizarea biocombustibililor, seminţe oleaginoase, miere de albine, vin;
 • Produse forestiere: lemnoase şi nelemnoase (ciuperci, fructe de pădure, seminţe, taninuri, plante medicinale etc., cu exceptia produselor rezultate din activitatea de vânatoare)
 • <<< Înapoi

  Evaluarea GRATUITĂ a eligibilităţii – AICI

  Mă înregistrez la Program de Profesie – AICI

  agriculture 1