Program de Profesie

Legislaţia cu privire la publicarea achiziţiilor publice s-a modificat, de aici rezultă faptul că întreprinderile mici şi mijlocii în construcţii, instalaţii, izolaţii, amenajări, renovări, montaj, proiectări se vor informa despre publicările cele mai mari direct de la sursă.
Administraţiile publice centrale şi locale sunt obligaţi la transferurile de la bugetul de stat cu fonduri externe nerambursabile sau parţial rambursabile, suplimentând fondurile publice locale în scopul sprijinirii performanţelor investiţiilor pe plan local, investiţii fără de care dezvoltarea locală şi totodată regională nu ar fi posibilă.

Programul de Profesie pentru întreprinderi mici şi mijlocii (I.M.M.) cu activităţi în domeniile de mai jos reprezintă o mână de ajutor în planificarea economico-juridică şi achiziţiile, astfel are următoarele servicii:

  Domeniile de activitate sunt următoarele:
  A. DOMENII:
  B. DOMENII SECUNDARE:

Derularea programului

Programul de profesie se desfăşoară pe doi ani. Datorită acestuia programul are un onorariu de 790 RON, reprezentând taxe de administrare..

  Companiile mari sunt conştiente de importanţa informaţiilor amintite şi angajează personal de specializate pentru obţinerea acestora.
  Întreprinzătorii mici nu au posibilităţi să îşi poate permite aceste cheltuieli, dar prin noi le puteţi accesa uşor aceste informaţii din care de fapt companiile mari trăiesc.
  Dacă credeţi că vă putem ajuta pe termen de doi ani şi primirea informaţiilor cele mai relevante în domeniu şi ştirile de actualitate, vă invităm să vă înregistraţi în program.
  MATERal Group este deschisă propunerilor de colaborare şi aşteaptă întrebările dvs. pentru a vă putea răspunde.