Reparatii-jud.: Mures

Denumirea, adresa si punct(e) de contact: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mures
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Verificare /reglare tehnica anuala la supape de siguranta
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sectiile de productie si statiile de comprimare aferente SNGN ROMGAZ SA SUC.TG.MURES – conform caiet de sarcini.

Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 640,000 RON

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Verificare /reglare tehnica anuala la supape de siguranta – conform caietului de sarcini.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531300-9 – Servicii de reparare si de intretinere a compresoarelor (Rev.2)
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
Impartire in loturi
Nu

Vor fi acceptate variante
Nu
Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
Cantitatea totala sau domeniul
Verificare /reglare tehnica anuala la supape de siguranta – conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 640,000 RON

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Documente de plata: NU
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana