Schema pentru micii fermieri

  Programul are în vedere sprijinirea micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare.
  Măsura răspunde nevoii privind restructurarea şi modernizarea fermelor mici, în ferme orientate către piaţă, astfel încât să existe minimum un an de sprijin pentru micii fermieri.
  Beneficiari: Fermierii eligibili care au participat, cel puţin un an, la schema pentru micii fermieri.
  Cheltuieli eligibile – Vor fi reprezentate de plăţile anuale pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri, care îşi transferă definitiv exploataţia lor către o altă fermă.
  Sume şi rate de sprijin aplicabile
  Valoarea sprijinului este echivalentul a 120% din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schema de micii fermieri.