Sprijin instalarea tinerilor fermieri

  În cadrul acestei sub-măsuri se va sprijini stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/conducători unici ai unei exploataţii agricole. Sprijinul acordat va contribui la îmbunătăţirea managementului, la creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitatea cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă. Sprijinul financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației. Măsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/conducători ai exploataţiei. Intervenția prin acestă sub-masură, va conduce la creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, care sunt încurajați să realizeze investiţii, să se asocieze, să participe la lanţurile scurte de aprovizionare. Prin aceasta sub-măsură se urmăreşte și preluarea exploataţiilor agricole în mod integral de la fermierii în vârstă, creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri, încurajarea familiilor tinere de a se stabiliza, cu efect pozitiv asupra economiei naţionale, în ansamblul său.
  Beneficiarii
  În cadrul acestei sub-măsuri beneficiarii sunt:
  – tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se
  instalează ca unic șef al exploatației agricole;
  – persoană juridică în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 exercită un control
  efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare.
  Cheltuieli eligibile
  Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de Afaceri. Toate cheltuielile şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, inclusiv achiziționarea de teren agricol şi animale. Detalii legate de ponderea investițiilor din planul de afaceri va fi specificat în cadrul naţional.
  Condiţii de eligibilitate
  a. Aplicabile tuturor beneficiarilor
  – Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM).
  – Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000
  SO (valoare producţie standard);
  – Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerinţelor regulamentelor
  privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR.
  – Solicitantul are domiciliul stabil într-una dintre unităţile administrativ teritoriale pe teritoriul căreia
  se află exploatația;
  – Solicitantul devine fermier activ în termen de 18 luni de la data instalării;
  – Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor
  economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minimum de 20 %
  din valoarea primei tranșe de plată;
  În cazul în care exploataţia agricolă vizează creşterea animalelor, planul de afaceri va viza
  obligatoriu investiţii/amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de
  mediu.
  b. Aplicabile solicitantului persoană juridică:
  – Asociaţii care participă la capitalul sau gestionarea persoanei juridice vor îndeplini calitatea de
  tânărul fermier în sensul art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013;
  c. Aplicabile tînărului care se instalează ca unic şef de exploataţie şi tânărului fermier care
  exercită control efectiv asupra persoanei juridice
  Nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în care este
  situată exploatația, sau a zonei limitrofe;
  – Deţine competențe profesionale îndeplinind cel puţin una dintre următoarele condiții:
  i. studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară
  ii. cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire
  – Dobândeşte competenţele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de
  la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;