Statii de tratare a apei – Jud. Alba

Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă
AB-CL-2 – „Statie de epurare Alba Iulia”.
Tip de contract şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări Proiectare şi executare
Locul principal de executare Localitatea Alba Iulia.
Cod NUTS RO121

Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Contract lucrari AB-CL-2 „Statie de epurare Alba Iulia”.
Scopul lucrarilor este construirea SEAU Alba Iulia (84 000 PE) împreuna cu conducta de descarcare a efluentului si include proiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare, executia, furnizarea, livrarea instalarea la amplasament, testarea si punerea în functiune completa, operarea în Perioada de Notificare a Defectelor.
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice)
45252127, 45232421, 45252100, 71320000, 90492000
Contractul intră sub incidenţa Acordului Privind Contractele De Achiziţii Publice (GPA)
Nu
Împărţire în loturi
Nu
Se vor lua în considerare variante
Nu
Cantitatea totală sau domeniul
Contract lucrari AB-CL-2 „Statie de epurare Alba Iulia”.
Scopul lucrarilor este construirea SEAU Alba Iulia (84 000 PE) împreuna cu conducta de descarcare a efluentului si include proiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare, executia, furnizarea, livrarea instalarea la amplasament, testarea si punerea în functiune completa, operarea în Perioada de Notificare a Defectelor. In caietul de sarcini sunt descrise cantitatile de lucrari necesare pentru executia contractului.
valoarea estimată fără TVA 48 205 897 RON

DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL LIMITĂ DE EXECUTARE Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)

Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare română.