Turism şi alimentaţie publică

 • reglementări privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de turism, cazare, alimentaţie şi alte servicii specifice, proceduri balneoclimaterice, wellness, spa, antrenamente, recreere, agrement;

 • facilităţi fiscale la structuri de primire turistică în cadrul turismului rural, agroturism (pensiuni, case de vacanţă, motel, bungalow-uri, camping-uri, zimmer frei) şi urban (hoteluri, moteluri, pensiuni);

 • norme europene referitoare la organizarea, coordonarea şi dezvoltarea durabilă a turismului în privinţa valorificării prin activităţi de turism în cazul regiunilor favorizate şi totodată acele zone care aparţin patrimonului mondial turistic UNESCO (parcuri naţionale, rezervaţii naturale: Delta Dunării, Retezat, Haţeg, Bucegi, Prahova, Maramureş, Negreşti-Oaş, mănăstiri, etc.) şi alte obiecte turistice naturale (geografice, rezervaţii naturale, peisaje, substanțe minerale) şi antropice (monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri memoriale, rezervaţii de arhitectură, ansambluri memoriale, monumente tehnice şi de artă, muzee, elemente de folclor, artă populară);

 • subvenţii de investiţii şi strategii de promovare turistică în afara sezonului estival;

  condiţii şi prevederi cu privire la modernizare, renovarea, extinderea unităţilor de cazare şi alimentaţie publică (wellness, spa, centre culturale, tineret şi sport, agrement, etc.).

   În cadrul turismului se finanţează următoarele activităţi:
  Modernizări, renovări, reabilitări, dezvoltări, construcţii legate de:
   Cazare:
   – vile, bungalow-uri, cabane turistice, campinguri, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice si pensiuni agroturistice;
   – modernizare structuri de cazare: renovare, reabilitare, extindere, amenajare (interior şi faţadă, grupuri sanitare, camere/spaţii pentru persoane cu handicap locomotor), izolare fonică, extindere spaţii de cazare, modernizare sistem de utilităţi, amenajare parcare/garaje, iluminat exterior;
   – dotare structuri de cazare cu echipamente specifice (inclusiv echipamente ecologice pentru alimentare cu energie electrică, spălătorie), ascensor, etc.
   Alimentaţie:
   – restaurante, cramă cu specific local, gradină de vară, etc.
   Investiţii în activităţi de agrement:
   – spaţii de campare, amenajări de ştranduri, piscine, jacuzii, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale (sanie, trăsură, barca cu vasle, etc.) pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu exceptia celor pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora, rafting, etc.
   – refacerea parcurilor balneare, parcuri-grădină;
   – amenajare piscine, ştranduri, bazine de kinetoterapie şi pentru hidromasaj si aqua fitness, centre wellness, saune, băi cu aburi, aromaterapii, jacuzii, etc.
   – amenajare săli şi aparate specializate: fitness, aerobic, pilatess, yoga, etc.
   – terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitaţie;
   – amenajarea de piste pentru cicloturism;
   – transport feroviar de interes turistic pe cale ferată cu ecartament îngust, în zone de deal şi de munte;
   – amenajarea de porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement;
   – amenajarea de noi pârtii de schi (inclusiv construirea de instalaţii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zăpezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru întreţinerea pârţiilor de schi);
   – amenajări specifice sporturilor nautice;
   – amenajări pentru practicarea pescuitului sportiv, etc.
   Investiţii în infrastructură la scară mică:
   – centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, al ,,olăritului”, al „cioplitorilor în lemn”, etc.).
   – servicii de bază pentru economia şi populaţia rurală;
   – conservarea mediului înconjurător asociată cu conservarea terenurilor, pădurilor şi peisajului, precum şi cu îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale animalelor;
   – renovarea şi dezvoltarea satelor şi protecţia şi conservarea moştenirii rurale;
   – refacerea potenţialului turistic pierdut în urma dezastrelor naturale şi introducerea unor instrumente preventive adecvate;
   – încurajarea activităţilor turistice în zone rurale;
   – încurajarea activităţilor meşteşugăreşti.
   – creşterea numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională.
   – extinderea sezonului turistic, etc.
   Dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural:
   – materiale promoţionale precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, etc.
   – dezvoltarea reţelelor de captare şi/sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice etc.);
   – amenajarea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din staţiunile balneare şi balneo-climaterice, inclusiv a salinelor terapeutice;
   – amenajarea obiectivelor turistice naturale pentru activităţi turistice (peşteri, saline, mine, vulcani noroioşi, lacuri, etc.);
   – amenajarea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv utilităţile specifice (grupuri sanitare, apă curentă, iluminat etc.);
   – amenajare puncte de observare/filmare/fotografiere;
   – restaurarea, protecţia obiectivelor turistice care fac parte din patrimoniul cultural universal, precum şi modernizarea infrastructurii conexe;
   – restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural naţional cu important potenţial turistic şi modernizarea infrastructurii conexe, în vederea introducerii în circuitul turistic;
   – restaurarea, protecţia patrimoniului cultural din mediul urban;
   – refacerea / amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către obiectivele reabilitate, în interiorul zonei de protecţie a acestora;
   – amenajări peisagistice pentru punerea în evidenţă a obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat;
   – dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
   – modernizarea utilităţilor aferente obiectivului turistic de patrimoniu (energie electrică, alimentare cu apă, canalizare)
   – construcţia căii de acces catre obiectivul turistic reabilitat, în limita de 1000 metri, marcarea traseelor montane, mplasarea de panouri informative;
   – amenajarea de noi posturi SALVAMONT şi amenajarea si construirea de refugii montane, a spaţiilor de recreere şi popas pentru asigurarea sigurantei si a primului ajutor in caz de accidente, etc.

  <<< inapoi

  Mă înregistrez la Program acum